ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποτελέσματα  Γ΄ τάξης .

Πρακτικό 21/7-6-2018 Συλλόγου Διδασκόντων

Απολύονται  όλοι /ες  οι  κανονικά  φοιτούντες  μαθητές  /τριες.