Ερευνητικές Εργασίες Β' Τετραμήνου - Σχολικού Έτους 2011-2012
         
  Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Τετράμηνο  Αρχείο
arrow1 Σεισμοί  και Ηφαίστεια Αλλιγιζάκης-Στάμος Β' x-pdf1
arrow1 Μαθηματικά στη Φύση - (Α' Υποθέμα) Λούπη Μαρία Β' x-pdf1
arrow1  Μαθηματικά στη Φύση - (Β' Υποθέμα) Λούπη Μαρία Β' x-pdf1
arrow1 Μαθηματικά στη Φύση - (Γ' Υποθέμα) Λούπη Μαρία Β' x-pdf1
arrow1  Παγκόσμια αρχιτεκτονήματα Πολυμίλη Ελένη Β' x-pdf1
arrow1 Κάρδια αναπνευστικό , κυκλοφορικό, δια βίου άθληση Σταθόπουλος Ιωάννης Β' x-pdf1
arrow1 Διατροφή και Υγεία Τζωρτζάκης Σοφοκλής,  Σάμιος Παναγιώτης Β' x-pdf1
arrow1 Η δημιουργία  ενός τουριστικού οδηγού  της Αγγλίας Τσαπαρίδης Κων/νος Β' x-pdf1
arrow1 Παγκόσμια αρχιτεκτονήματα Πολυμίλη Ελένη Β' x-pdf1