Στις αρχές Οκτωβρίου οι Μαραγκάκης Μανούσος (Διευθυντής) και Αστρινάκη Μαρία (Υποδιευθύντρια), εκπαιδευτικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου, έλαβαν μέρος στην πρώτη συνάντηση των εταιρικών σχολείων του προγράμματος Erasmus+ (Βασική Δράση 2) με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Σχολείο του μέλλοντος».

Η συνάντηση έγινε με τη φιλοξενία και φροντίδα του συντονιστικού σχολείου Gebhard Muller Schule, στην πόλη Biberach an der Riss στη Γερμανία και

σηματοδοτεί την έναρξη του διετούς προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές  από τις έξι χώρες –εταίρους (Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ελλάδα) θα ασχοληθούν με τους σχολικούς κανόνες και την αποστολή του σχολείου του μέλλοντος. Ο στόχος είναι να δοκιμάσουν και να μάθουν να αναπτύσσουν μια Ευρωπαϊκή ιδέα διδασκαλίας με ενιαία πρότυπα και με βάση κοινές Ευρωπαϊκές αξίες οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η συνάντηση περιελάμβανε   ανταλλαγή απόψεων, σχεδιασμό των περαιτέρω δράσεων, επίσκεψη σε αίθουσες διδασκαλίας του Γερμανικού σχολείου και ενδιαφέρον πολιτιστικό πρόγραμμα. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έχει γίνει μια καλή αρχή συνεργασίας και αισιοδοξούν για τις επικείμενες συναντήσεις.